FDSZ-BME
Aktuális
FDSZ-BME SzMSz
Üdülés
Segélyezés
Rendezvények
Nyugdíjas Tagozat
Tisztségviselők
Pénzügyi beszámolók
Kapcsolatok
Tagfelvétel
Kezdőlap
RSS
FDSZ-BME ::: Bérekkel kapcsolatos tájékoztatás (EMMI-vel folytatott tárgyalások). :::
Bérekkel kapcsolatos tájékoztatás (EMMI-vel folytatott tárgyalások).2018.04.06.

Tájékoztató az FDSZ és az EMMI felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár közötti megbeszélésről

Az FDSZ elnökségi határozat alapján 2018 február első felében határozott hangú levelet juttatott el az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének, amelyben "Kértük/követeltük az egyeztetésekért felelős, kompetens személy kijelölését, a bértárgyalások megkezdését a Magyar Rektori Konferencia és az FDSZ 2017. január 24-i bérrendezési javaslata alapján."
Ezt követően került sor március 28-án egy szűk körű egyeztető tárgyalásra, amelyen az EMMI részéről Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár asszony, Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár és Felföldi Gabriella főosztályvezető asszony vett részt, az FDSZ-t Tőrös Szilárd elnök és Pálfia Zsolt alelnök képviselte. A több mint egy órás megbeszélésen terítékre került minden, az FDSZ által képviselt fontosabb bérekkel kapcsolatos témakör.

A Magyar Rektori Konferencia és az FDSZ 2017. január 24-i bérrendezési javaslata 2017 első felében bár felkerült a Kormányülések napirendjére, de tárgyalására nem került sor. Az abban megfogalmazott béremeléshez szükséges forrásigényt elsősorban az NGM oldaláról túlzónak találták; ez az álláspont azóta sem változott.

Az oktatás/kutatást támogató munkakörökben dolgozók bérhelyzetének javításával kapcsolatban felmerült az ágazati bértábla kialakításának, illetve pótmegoldásként az ágazati bérpótlék bevezetésének kérdése. Az EMMI oldaláról az ágazati bértábla bevezetésének lehetőségét nem tartják valós lehetőségnek több minisztérium ellenállása miatt, mint ahogy a bérpótlék általános alkalmazását sem. Utóbbi esetében az egészségügyben bevezett pótlékrendszert alapul véve a "szakdolgozói" körben történő bérpótlék kidolgozásának adnak esélyt. Ehhez alapvető adatok begyűjtésére van szükség. Az FDSZ részéről hangsúlyoztuk az általános bérrendezés szükségességét és azt, hogy az EMMI rendelkezésére álló adatok nem tárják fel az intézmények közötti, illetve az intézményen belül az egyes szervezeti egységek közötti bérkülönbségeket.

Az oktatói bértáblát illetően a tanári munkakörökhöz rendelt három fizetési fokozat és a bértáblában alkalmazott arányok kerültek terítékre.
A tanári munkakörök tekintetében a fizetési fokozatok számának növelését nem tartják elfogadhatónak, elsősorban arra hivatkozva, hogy ebben a munkakörben nem érvényesül az akadémiai életpálya minősítési rendszere, valamint "továbblépési" lehetőségként tekintenek a mesteroktatói státuszba lépésre. Utóbbi esetben a jogszabályok nem tiltják (vagyis lehetővé teszik) az átsorolást, azonban ehhez központi utasítást vagy jogszabálymódosítást nem látnak szükségesnek, az egyes intézmények foglalkoztatási követelményrendszerét kell megfelelően kialakítani.
Az oktatói bértábla egyes fizetési osztályok közötti arányainak korrekciójára vonatkozó javaslatunkat illetően az FDSZ indoklását (az arányok megállapítása óta eltelt időszakban a személyi jövedelemadóban bekövetkezett változások miatt a nettó jövedelem arányok az alacsonyabb jövedelműek kárára rendeződtek át) az EMMI képviselői nem kifogásolták, az ezt bemutató táblázatot átvették.

A 2017-es, illetve a 2018-as évben a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási járulék csökkentés 5+2,5% volt. A nem költségvetési területen tevékenykedő munkáltatóknál ez valós megtakarításként jelentkezik, a felsőoktatási intézményeknek ezt az összeget az éves állami támogatásból és egyes saját bevételekből(!) is vissza kell utalniuk az Államkincstárba. Az FDSZ javasolta a járulékcsökkentésből származó összeg meghagyását az intézményeknél történő differenciált bérkiegészítés céljára. Az EMMI képviselői tájékoztatást adtak arról, hogy ezen összeg intézményekben megvalósuló felhasználására már az Államtitkárság is javaslatot tett, számos próbálkozásuk ellenére sikertelenül.

A tárgyaláson az is kiderült, hogy sem az EMMI Oktatási államtitkársága, sem az FDSZ nem rendelkezik olyan mélységű adatokkal, amelyek segítségével tiszta képet lehetne alkotni a felsőoktatásban dolgozók valós bérhelyzetéről. Az Államtitkárság vállalta részletesebb adatok begyűjtését, és javasolta a tárgyalások folytatását április második felében.

Pálfia Zsolt


>>> Dokumentum letöltése
Add a Facebook-hoz
Vissza...
FDSZ
ESZT
BME
A honlapon lévő dokumentumok olvasásához szükséges Acrobat Reader letöltéséhez kattintson az ikonra!
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, FDSZ-BME