FDSZ-BME
Aktuális
FDSZ-BME SzMSz
Üdülés
Segélyezés
Rendezvények
Nyugdíjas Tagozat
Tisztségviselők
Pénzügyi beszámolók
Kapcsolatok
Tagfelvétel
Kezdőlap
RSS
FDSZ-BME ::: Segélyezés :::

Segélyezés

Az FDSZ-BME Segélyezési Bizottsága, amelynek tagja minden Átfogó szervezeti egység egy képviselője, havonta űlésezik, és segélyben részesí­ti azokat, akik rászorultságuk alapján arra jogosultak. A kérelmek beadási határideje minden hónap 10-e, annak leadási helye az Átfogó szervezeti egység segélyezési felelőse. (Amennyiben valamilyen okból nem érhető el a kari felelős, úgy a Szakszervezeti Iroda K.ép. I.em.1.)

Segélyek fajtái:

 

szakszervezeti

 

 

egyetemi

Szakszervezeti segélyben részesí­thető az a dolgozó, aki a BME alkalmazottja. Indoklás lehet egyrészt az egy főre eső alacsony nettó jövedelem, amely nem haladhatja meg a mindenkori minimálbért, egy, vagy több iskoláskorú (általános, közép, felsőfokú) gyerekkel kapcsolatosan felmerülő kiadások ill. valamilyen váratlan okból bekövetkezett jövedelem kiesés pl. tartós beteg-állomány, munkahely elvesztése. A szakszervezeti tagok, amennyiben több indok alapján is jogosultak segélyre, tárgyéven belül egyetemi segélyt is kérhetnek. Továbbá közvetlen hozzátartozó elhalálozása esetén, ha a temetési számla teljes egészében, vagy részben a szakszervezeti tag nevére szól. Egyetemi segélyben részesíthető az a dolgozó, aki a BME alkalmazottja és a fentiekben leí­rt indokok alapján arra rászorult és jogosult.

FDSZ
ESZT
BME
A honlapon lévő dokumentumok olvasásához szükséges Acrobat Reader letöltéséhez kattintson az ikonra!
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, FDSZ-BME