FDSZ-BME
Aktuális
FDSZ-BME SzMSz
Üdülés
Segélyezés
Rendezvények
Nyugdíjas Tagozat
Tisztségviselők
Pénzügyi beszámolók
Kapcsolatok
Tagfelvétel
Kezdőlap
RSS
FDSZ-BME ::: Segélyezés :::
Segélyezés

Az FDSZ BME Segélyezési Bizottsága, amelynek tagja minden átfogó szervezeti egység egy képviselője, havonta ülésezik, és segélyben részesíti azokat, akik rászorultságuk alapján arra jogosultak. A kérelmek beadási határideje minden hónap 10-e, annak leadási helye az átfogó szervezeti egység segélyezési felelőse. (Amennyiben valamilyen okból nem érhető el a kari felelős, úgy a Szakszervezeti Iroda K. ép. I.em.1.)

Segélyek fajtái: szakszervezeti
  egyetemi
Szakszervezeti segélyben részesíthető az a dolgozó, aki a BME alkalmazottja és tagja a szakszervezetnek.

Indoklás lehet egyrészt az egy főre eső alacsony nettó jövedelem, amely nem haladhatja meg a mindenkori minimálbért, egy, vagy több iskoláskorú (általános, közép, felsőfokú) gyerekkel kapcsolatosan felmerülő kiadások ill. valamilyen váratlan okból bekövetkezett jövedelem kiesés pl. tartós beteg-állomány, munkahely elvesztése stb.

A szakszervezeti tagok, amennyiben több indok alapján is jogosultak segélyre, tárgyéven belül egyetemi segélyt is kérhetnek. Továbbá közvetlen hozzátartozó elhalálozása esetén, ha a temetési számla teljes egészében, vagy részben a szakszervezeti tag nevére szól.

Egyetemi segélyben részesíthető az a dolgozó, aki a BME alkalmazottja és a fentiekben leírt indokok alapján arra rászorult és jogosult.
FDSZ
ESZT
BME
A honlapon lévő dokumentumok olvasásához szükséges Acrobat Reader letöltéséhez kattintson az ikonra!
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, FDSZ-BME