SZAKSZERVEZET?! ... miért lépnék be? - Gyakran Ismételt Kérdések

2023. 11. 29.

Miért pont most lépjek be? Történt valami?

Mert  most új helyzet van:  a  BME működése anyagilag egyre jobban el van lehetetlenítve,  a BME  vezetése pedig elkezdett tárgyalni a Kormánnyal egy esetleges modellváltásról. Ha időben szeretnénk ezekbe a folyamatokba beleszólni, most még meg tudjuk tenni, és a Szakszervezet a legjobb keret ehhez. Most van az utolsó pillanat, amikor bele tudunk szólni az átalakulásba, munkakörülményeinkbe –ha megtörténik az átalakulás, aláírunk egy új szerződést, a Munka Törvénykönyve alá kerülünk, vége a tárgyalásnak.

Az egyetemen automatikusan tagja minden dolgozó a Közalkalmazotti Tanácsnak, ami szintén a jogainkat védi, ráadásul ott nincs tagdíj.Miért lépnék így be a Szakszervezetbe, ahol van?

Mert  a Közalkalmazotti Tanácsnem konfrontatív szervezet, hanem az a funkciója, hogy a mindenkori  Vezetés munkáját segítse. Nincs például sztrájk-joga  sem, szemben a Szakszervezettel. Emellett a Közalkalmazotti Tanács a Kollektív Szerződésre tartozó kérdéseket nem szabályozhat -míg a Szakszervezet igen.

Ha belépek, azzal mit ér el a Szakszervezet?

A  szakszervezet ereje a tagságában rejlik. Nagy segítség, ha belépsz, mert például ha elérjük és folyamatosan fenntartjuk a 10%-ot a taglétszámmal, készíthetünk Kollektív Szerződést.

Ciki, de fogalmam sincs, mi az a Kollektív Szerződés, amit a szakszervezet meg tudna kötni, ha belépne a dolgozók 10%-a.

Nem ciki, mi is most vagyunk kénytelenek tanulni. A Kollektív Szerződés (KSZ) a munkaviszonyod részleteire vonatkozó szabály. Ezen  szerződés  pozitív  irányban  eltérhet  a  Munka  Törvénykönyvétől  (MT). A  KSZ megkötése csak szakszervezettel lehetséges, de a Szakszervezet csak addig tud tárgyalásokat kezdeményezni a KSZ-szel kapcsolatban, ha a taglétszám az összdolgozói létszám 10%-át eléri! Amennyiben ehhez a határhoz közel vagyunk, félő, hogy elveszítjük tárgyalási pozíciónkat. Amennyiben  a szakszervezet jogutód nélkül megszűnik vagy tagjainak száma az említett 10% alá csökken, az általa kötött KSZ hatályát veszti! A KSZ rögzíti a jogainkat (függetlenül attól, hogy állami fenntartásban maradunk vagy alapítványiba szerveznek át minket), a Szakszervezetben lehetőségünk van a tartalmába beleszólni. A KSZ-ben meghatározható, a jubileumi pénz megtartása, szabadságok emelése, cafeteria, korrekt felmondási idő, stb. A  KSZ szabályozhatja a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét,a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert. A KSZ a munkaviszonyra vonatkozó bármely kérdésről rendelkezhet, de nem lehet ellentétes jogszabállyal.A szakszervezet jogász segítségével és más egyetemek tapasztalatainak bevonásával tudná elkészíteni a maga tervezetét.

Mi értelme van bármit is csinálni? Ha el van döntve, hogy a BME átmegy alapítványba, akkor tehetetlenek vagyunk...

Dehogy vagyunk tehetetlenek! Az ország egyik legjobb és legnagyobb egyeteme vagyunk, ma is komoly respektusunk van a nagyközönség szemében. Tudtad például,ha az országban olyan katasztrófa van, aminek az elhárítása műszaki tapasztalatot igényel, a BME-t hívják fel először, hogy tanácsot adjon? Ha erőt mutatunk, akkor bele tudunk szólni a sorsunkba, s ha meg is valósulna az alapítványi átalakulás, annak részleteivel kapcsolatban is sokat érhetnénk el –ha elegen vagyunk. Emellett a szükség esetén a szakszervezet radikálisabb lépéseket is tehet (sztrájk) –ha elegen vagyunk.

Miért lenne baj az, ha modellt váltunk? Több lesz az egyetem pénze, nem? Végre fizetésemelést kaphatunk!

Utánajártunk,mi történt  a modellváltott egyetemeken. Számos ellenérv van az átalakítással szemben, miközben mellette szóló érveket –azon kívül, hogy a kormányzat ezt akarja, s ennek érdekében presszionálja a még  nem modellváltott egyetemeket –keveset találtunk:

 • közalkalmazotti munkaviszony megszűnése,biztonság hiánya, bármikor átszervezhetnek, megszüntethetnek karokat, tanszékeket, ettől függhet az állásunk;
 • ha már megtörtént az átalakítás és aláírjuk az új szerződésünket, nem tudunk beleszólni;
 • a kuratóriumokban olyan tagok lesznek befolyással és meghatározó létszámban, akiket nem a dolgozók, hallgatók választják  (jelenleg a vezetőinket mi választjuk);
 • az egyetem működéséhez megfelelő finanszírozáshoz nem szükséges az átalakítás;
 • EU-s pályázati pénzek, Erasmus-ösztöndíj bizonytalansága, az európai kutatói együttműködésekből való kizárás.Ha pedig a modellváltást ránk kényszerítenék, akkor az történjen úgy, hogy mi is beleszólhassunk!


Hányan lépnek be mostanában?

Az elmúlt pár hónapban több mint 100 új belépőnk volt, egyre erősödünk.

Magyarországon a szakszervezetek soha nem értek el semmit!

A történelem MOST  IS íródik. Te írod, és én.Egy sikeres példa a KSH.  A mienknél valószínűleg még passzívabb szakszervezetből az elmúlt években tagtoborzás hatására egy tagságát megtöbbszöröző, erős, proaktív szervezet lett. Ráadásul a szervezetek közötti szolidaritás is segít: van támogatásunk az ELTE alapszervezetétől, és másokkal is össze lehet fogni.

A Szakszervezet nem csinál semmit!

A szakszervezet MI vagyunk. Az, aki belép. Az van, amit csinálunk. Majdnem mindegy, hogy eddig milyen volt, hogyan működött, mit csinált a szakszervezet. a szakszervezet az aktuális tagságából áll, úgy működik, ahogyan működtetjük.

Mi az a konkrét cél, ami mellé oda lehet most állni?

 • kiállni az egyetem autonómiájáért, többek közt azért, hogy az egyetem ne veszítse el az Európai Uniós forrásait (Erasmus, Horizon), és hogy mi határozhassuk meg, mit és hogyan oktatunk
 • megőrizni a munkavállalói jogainkat, ehhez például a Kollektív Szerződés elkészítése igen fontos
 • kiállni az egyetem anyagi helyzetének rendbetételéért, a fizetések emeléséért és értékállóságának megőrzéséért


Mit csinálnak most a Szakszervezetben?

 •  információkat gyűjtünk a modellváltáson már átesett egyetemek tapasztalatairól,
 • együttműködünk az ELTE szakszervezetével,
 • egy fórum összehívását tervezzük az összegyűlt információk megosztására,
 • plakátolunk, tárgyalunk, kapcsolatot tartunk a Műegyetemiek az Oktatás Jövőjéért csoporttal (a Facebook-on és YouTube-on is fenn vannak már), információt gyűjtünk az egyetemet és a munkavállalókat érintő kérdésekben. hamarosan frissítjük a honlapot, és beszámolunk rajta az aktivitásról, ami nem merül ki pl. az Almavásár szervezésében!
   

Van értelme?

Igen! Leginkább a szakszervezeti formában van értelme annak, hogy kinyilvánítsuk, mit szeretnénk!

Mit kapok a pénzemért? Miért érdemes belépnem?

Mert kell egy hely, ahová munkavállalóként kérdéssel fordulhatsz, segítséget és tájékoztatást kérhetsz. Védőhálót kapsz,de csak ha elegen vagyunk. Érdekképviseletet. A munka világában számos esetben előfordul, hogy a munkavállalót nem a törvényeknek megfelelő módon alkalmazzák, visszaélnek kiszolgáltatottságával, tájékozatlanságával. A munkavállaló ez ellen legtöbb esetben nem mer vagy nem tud szót emelni. Ilyen esetben sokat jelent az FDSZ intézményi szervezetének, illetőleg az ágazati szakszervezet ingyenes jogi segítsége. Az FDSZ választott tisztségviselőinek a törvény erejénél fogva különböző fórumokon joguk van a munkavállalók véleményét kifejteni, tárgyalni, érvelni, egyeztetni, és javaslataikat a munkáltató köteles megfontolni. Egyeztet az Egyetem vezetésével, a Közalkalmazotti Tanáccsal, illetve joga van képviseltetni magát, javaslatot tehet, hozzászólhat és szavazhat az Egyetem Szenátusában és a Rektori Tanácsban. Érdekvédelmet. A munkahelyi tagszervezet felvilágosítást ad egyéni ügyeinkben, de kikérhetjük az ágazati munkajogász tanácsait is. Az FDSZ tagozati rendszere segítségével tárja fel és védi a különböző dolgozói rétegek –oktatók és kutatók, a nem oktató-kutató alkalmazottak, a nyugdíjasok speciális érdekeit. A Szakszervezet kezdeményezheti a munkáltatónál a bérek rendezését (béralku, bértábla kialakítása), ez különösen akkor aktuális, amikor egy egyetem modellt vált, és így a Munka Törvénykönyve (MT) fog vonatkoznia dolgozókra. Az ellenőrzési jog miatt. A Szakszervezet élhet ezzel a joggal a munkakörülmények és jogszabályok megsértése miatt. A szolgáltatások miatt. A szakszervezet a tagdíjakból befolyt összegből gazdálkodva segélyezi a nehéz anyagi helyzetbe került főállású és nyugdíjas tagjait. Szerény gyermeknapi, nőnapi ajándékot tud adni tagjainknak, illetőleg tagjaink gyermekeinek. Ezeken  kívül a   szakszervezet kedvezményes  üdülési  lehetőséget  biztosít  a  7  saját  tulajdonú apartmanjában (Sopronban, Hévízen, Balatonfüreden és Hajdúszoboszlón), továbbá lehetőség van a társszervezetek üdülőinek igénybevételére is. Temetési segélyt nyújt, nyugdíjas csoportot működtet.

Mennyi a tagdíj?

A havi tagdíj a bruttó bér és egyéb jövedelem 0,7%-a, ami pl. adjunktus esetén 2-3000 Ft.
Hallgatóknak évi1200 Ft.

Hogyan léphetek be?

Belépési nyilatkozat kitöltésével,  amelyben  nyilatkozol  a tagsági szándékodról. A kitöltött nyilatkozatot küldd el az fdsz.bme@bme.hue-mail címre, vagy add le az Érdekképviseleti Iroda titkárságán (K épület I. emelet 1.). Nyugodtan tedd rá a befényképezett aláírásod és mentsd el pdf-ben, azt  is elfogadjuk. A tagdíjról szóló nyilatkozat kötelező.