FDSZ-BME Nyugdíjas Tagozat Segélyezési feltételek

2021. 08. 22.

Szociális segélyben részesíthető az a nyugdíjas, aki BME alkalmazottja volt és indokai alapján arra jogosult.
A Segélyezési Bizottság minden negyedév utolsó hetében ülésezik és segélyben részesíti - indokaik alapján - a szociálisan rászorultakat.
A kérelmek leadási határideje: folyamatos, leadási helye: szakszervezeti iroda (K. ép. I. em. 1.)