Segélykeret

2021. 08. 22.

 

Az FDSZ-BME a tagdíjbevételeiből és a BME szociális és jóléti célú pénzügyi támogatásával együtt a korábbi években évente 3-4 millió Ft segélyt fizetett ki a rászoruló egyetemi dolgozóknak és nyugdíjasoknak. 2019-ben összesen 4.117 ezer Ft összeget tudtunk erre fordítani, amely során 131 fő részesült segélyben.

Segélyben valamennyi BME dolgozó és nyugdíjas részesülhet, nem csak szakszervezeti tag.

A segélyek odaítéléséről az egyetemi segélyezési bizottság dönt.
A segélykeret felhasználásáról az FDSZ-BME elnöke minden évben a Rektori Tanácson ad tájékoztatást.

A segélyre szoruló kolléganőink, kollégáink és nyugdíjasaink száma várhatóan ebben az évben növekedni fog.

A BME Kancellária a 2020. évben betervezett támogatást jelentősen csökkentette, ezért a rászorulók érdekében az FDSZ-BME elnöksége egy olyan segélykeretet hoz létre, amelybe az aktív kolléganők, kollégák befizethetnek, ezzel hozzájárulhatnak a rászorulók részére nyújtható támogatáshoz.

Az FDSZ-BME elnökeként megnyitom a segélykeretet és azt kérem a kolléganőktől és a kollégáktól, hogy aki megteheti, természetesen a lehetőségeinek megfelelő összeggel, szintén segítse a rászorulók anyagi támogatását.

A támogatás átutalással teljesíthető az FDSZ-BME

OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711034-22403425-00000000

számlaszámára.

Ahhoz, hogy adómentesen továbbíthassuk a rászorulók részére, az átutalás megjegyzés rovatában az ”adomány” kell, hogy szerepeljen.

A támogatásra befizetett összegeket az FDSZ-BME egyéb bevételeitől elkülönítve kezeljük.

A segélykeret alakulásáról az FDSZ-BME honlapján (http://fdsz.bme.hu) folyamatos tájékoztatást adunk.

Az adományozókról semmilyen személyes adatok nem gyűjtünk, nem tárolunk, azonban abban az esetben, amikor az adományozó kéri a neve feltüntetését a honlapon a támogatók között, természetesen erre lehetőséget biztosítunk.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Az FDSZ-BME elnöksége nevében
Juhász János, elnök
Email: fdsz-bme@mail.bme.hu

Segélykeret alakulása

Befizetés (Ft) 175.000.-
Kifizetés (Ft) ...
Segélyben részesültek száma (fő) ...

Mindenkinek köszönjük az adományát!

Adományozók:

Dr. Szabó András, Dr. Vajna Zoltán

További 8 adományozó, akik nem kérték a nevük feltüntetését.