LÉPJ BE, hogy elkészíthessük a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉST!

2023. 11. 29.

A Szakszervezet elsődleges célja jelenleg az, hogy növelni tudjuk a taglétszámunkat, és folyamatosan a dolgozói összlétszám 10 %-a felett tartsuk azt.

Miért fontos ez?

Mert csak ekkor tudjuk elkészíteni, elfogadtatni, és folyamatosan életben tartani a szakszervezet által a munkavállalók számára nyújtható legfontosabb védőhálót: a Kollektív Szerződést!

Mi is az a Kollektív Szerződés?

A Kollektív Szerződés (a továbbiakban KSZ) a munkaviszonyunkra vonatkozó szabályok együttese, mely rögzíti a munkavállalói jogainkat - függetlenül attól, hogy állami fenntartásban maradunk vagy alapítványi formába szerveznek át minket.

Ez a szerződés pozitív irányban eltérhet a Munka Törvénykönyvétől, és a Szakszervezetnek lehetősége van a KSZ tartalmába beleszólni. A KSZ szabályozhatja a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét, a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert. A KSZ a munkaviszonyra vonatkozó bármely kérdésről rendelkezhet (csak nem lehet ellentétes jogszabállyal). Előírható benne korrekt felmondási idő, cafeteria, a jubileumi pénz megtartása, szabadságok emelése, és még sok minden egyéb, a munkavállalókat érintő részlet.

A KSZ megkötése csak szakszervezettel lehetséges!

A szakszervezet csak addig tud tárgyalásokat kezdeményezni a KSZ-ről, ha a taglétszám az összdolgozói létszám 10%-át eléri. Amennyiben ehhez a határhoz közel vagyunk, félő, hogy elveszíthetjük tárgyalási pozíciónkat. Fontos tudni azt is, hogy ha a szakszervezet tagjainak száma az említett 10% alá csökken, az általa kötött KSZ hatályát veszti. Ezért különösen fontos, hogy tagjaink száma biztonságosan meghaladja a minimálisan szükséges 10%-ot.

Mit tettünk eddig a Kollektív Szerződés elkészítésének érdekében?

Jogászt kerestünk, aki elvállalja a KSZ kidolgozásával és megkötésével járó feladatokat, és tárgyalunk vele a részletekről. Begyűjtöttük más egyetemek kollektív szerződését és ezzel kapcsolatos tapasztalatait.

Az előttünk álló feladatok közül a legfontosabbak:

  • összegyűjteni a BME saját munkavállalóinak igényeit (melyhez örömmel veszünk önkéntes segítséget is),
  • a tárgyalás a BME vezetésével, és
  • a szerződés elkészíttetése a jogásszal.

Mire van a legnagyobb szükségünk a továbblépéshez?

A minimum 10%-nyi szakszervezeti tagságra.

LÉPJ BE TE IS! HA MÁR KÖZTÜNK VAGY, SEGÍTS: TOBOROZZ!