Segélyezési feltételek

2021. 08. 18.

Az FDSZ-BME Egyetemi Segélyezési Bizottsága, amelynek tagja minden Alapszervezetünk egy képviselője, havonta ülésezik, és segélyben részesí­ti azokat, akik rászorultságuk alapján segélyt kérnek és arra jogosultak. A kérelmek beadási határideje minden hónap 10-e, annak leadási helye az Átfogó szervezeti egység segélyezési felelőse. (Abban az esetben, ha hosszabb ideig nem érhető el a kari felelős, úgy a Szakszervezeti Irodában (K.ép. I.em.1.) is leadható

Segélyek fajtái: szakszervezeti, egyetemi

Szakszervezeti segélyben részesíthető az a dolgozó, aki a BME és az ÜMSZ Kft. alkalmazottja és tagja az FDSZ-BME-nek.

Indok lehet egyrészt az egy főre eső alacsony nettó jövedelem, amennyiben nem haladja meg a mindenkori minimálbért, másrészt egy, vagy több iskoláskorú (általános, közép, felsőfokú) gyerekneveléssel kapcsolatosan felmerülő kiadások ill. valamilyen váratlan okból bekövetkezett jövedelem kiesés pl. tartós beteg-állomány, munkahely elvesztés. A szakszervezeti tagok, amennyiben több indok alapján is jogosultak segélyre, tárgyéven belül egyetemi segélyt is kérhetnek. Továbbá közvetlen hozzátartozó elhalálozása esetén, ha a temetési számla teljes egészében, vagy részben a szakszervezeti tag nevére szól.

Egyetemi segélyben részesíthető az a dolgozó, aki a BME alkalmazottja és a fentiekben leí­rt indokok alapján arra rászorult és jogosult.